Frågor & svar

PEVA, klumpfot, pes equino varus adductus, vridfot, PEVA, klumpfot, pes equino varus adductus, vridfot, PEVA, klumpfot,

Hittade en bra artikel på vi föräldrar som svarar på några frågor som rör klumpfot.

Fakta om klumpfot

Maria Zamore31 augusti 2009

Yvonne Haglund–Åkerlind, överläkare på barnortopeden vid Astrid Lindgrens sjukhus i Solna, svarar på de vanligaste frågorna om klumpfot.

Text: Maria Zamore


Vad är klumpfot?

Klumpfot är en medfödd fotfelställning som omfattar hela foten. Det innebär bland annat att foten är inåtvriden, att hälen är uppdragen och att hälsenan är kort. Men själva ordet klumpfot är egentligen missvisande, eftersom det bara blir klumpfot i egentlig mening om det lämnas obehandlat – och numera behandlas det alltid i västvärlden.


Är klumpfot farligt?

Nej, inte alls – och det gör inte ont heller, varken tillståndet eller behandlingen.


Hur vanligt är det?

I Norden brukar det vara mellan ett och två barn per tusen födda som har klumpfot. Det är lite vanligare hos pojkar än hos flickor, man vet inte varför.

Omkring hälften av barnen har felställningen bara på den ena foten och hälften på båda.


Varför får man klumpfot?

Det vet man inte, det är outforskat område. Det enda man vet är att det kan vara genetiskt– men det behöver inte vara det.


Hur behandlas det?

Det kan variera mellan olika sjukhus, men vi använder sedan flera år tillbaka den så kallade Ponseti-metoden som blir allt vanligare.

Under barnets första tre månader tänjer och gipsbehandlar vi varje vecka. Vid omkring sex veckors ålder gör man en liten operation där hälsenan delas, det gör att den automatiskt förlängs när den växer ihop. Efter omkring tre månader får barnet ha särskilda skenor, ortoser, som hjälper till att hålla foten rättställd. Efter nio månader och helst fram till fyra års ålder behöver barnet bara ha skenorna på natten.

Denna metod är tillräcklig för de flesta, men omkring 10 procent av barnen har en mer svårbehandlad klumpfot som kan kräva ytterligare operationer.


Märks det på något sätt att barnet har haft klumpfot när det är färdigbehandlat?

Nej. Vi brukar inte rekommendera elitidrott som till exempel höjdhopp, det kan innebär alltför stora påfrestningar, men annars ska det inte märkas.

Om man har haft klumpfot bara på den ena foten så blir den foten ofta lite kortare och bredare än den andra, och vadmusklerna kan bli mindre – men det behöver inte betyda att de blir svagare.


Kan klumpfot ha ett samband med andra skador?

Ja. Det är ovanligt, men det förekommer ett samband med till exempel ryggmärgsbråck. Klumpfot kan också vara en del av olika syndrom, men även det är ovanligt.


Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 4/2007

http://www.viforaldrar.se/barnhalsa/fakt


Välkommen till klumpis hemsida!