Info

PEVA, klumpfot, pes equino varus adductus, vridfot, PEVA, klumpfot, pes equino varus adductus, vridfot, PEVA, klumpfot,

Välkommen till klumpis hemsida! 

Klumpfot är det svenska namnet på pes equinovarus adductus (PEVA) som det heter på latin. PEVA är i de flesta fall en medfödd missbildning av den ena eller, som i hälften av fallen, båda fötterna. Namnet beskriver fotens/fötternas felställning, spetsfot och med inåtvridning. Det beror vanligtvis på att muskler, senor och ligament (ledband) är för strama på insidan.


Det föds cirka 1/1000 barn med denna utvecklingsdefekt och det är vanligare hos pojkar än hos flickor. Orsaken till denna defekt är inte helt klar men en viss ärftlighet finns. Man vet också att det är efter första tredjedelen av graviditeten defekten uppträder.


Behandling av PEVA påbörjas så snart efter födseln som är möjligt, vanligen under det nyfödda barnets första levnadsvecka. Vilken slags behandling som används varierar mellan olika sjukhus. En vanlig metod som används är Ponseti-metoden men det finns andra varianter. De flesta behandlingar börjar med att tänja mot felställningen som sedan gipsas. Omgipsning och nya töjningar sker cirka en gång i veckan. Efter cirka 6 gånger brukar fotens deformiteter korrigerats, men många gånger är spetsfotställningen kvar. Då blir det aktuellt för operation där man skär av hälsenan. Man delar hälsenan och följden blir att den växer ihop och automatiskt förlängs. Efter operationen gipsas foten i normalläge d.v.s. utan spetsfotställning och gipset får sitta ca 2 vecka. Efter operation samt ett antal omgipsinigar får barnet en ortos vilket är en speciell, anpassad plastskena med syfte att hålla foten i rätt position. Ortosen används först 23 timmar per dygn med nedtrappning mot målet att ha dem endast 12 timmar nattetid och eventuellt 2-4 timmar dagtid, det vill säga sovtid. Vissa behöver fortsätta fram till skolåldern med ortoser.


Några som har mer svårbehandlad klumpfot kan vara i behov av flera operationer.


De flesta barn med klumpfot/fötter utvecklas motoriskt normalt efter behandling d.v.s. de lär sig gå, springa och hoppa likt sina jämnåriga kamrater. Det är sällan någon smärta inblandad vid aktivitet. Fysiskt blir ofta den fot med PEVA lite mindre och bredare, även vadmuskulaturen kan vara mindre utvecklad. Om ena foten är mindre är det bra att notera det då det kan bli aktuellt med olika storlekar i skorna.Jag har på denna sida valt att fortsätta benämna denna defekt med klumpfot eller PEVA, men den nya benämningen är klubbfot vilket kommer från engelska namnet club foot och beskriver utseendetbättre.


Referenser:

http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=2602&del=3

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/fot/1624029             

[Inloggning krävs]

http://www.sogf.se/pdf/specialarbeten/klumpfot.pdf

http://www.viforaldrar.se/artiklar/2007/04/20/fakta/index.xml

http://sv.wikipedia.org/wiki/Klumpfot